Het bestrijden van onkruid, ongedierte of plantenziekten kan op allerlei manieren. Handmatig wieden of schoffelen of door gebruik te maken van toegelaten bestrijdingsmiddelen. Het op de juiste manier toepassen van deze middelen is niet alleen van belang voor het groen, maar ook voor het milieu en voor jezelf. We geven je daarom tips voor bestrijding volgens het boekje. 

Waarom de plaats van gebruik zo belangrijk is

Elk bestrijdingsmiddel dat wordt verkocht, is uitvoerig onderzocht en getest op de risico’s voor mens, dier en milieu. Je kan erop vertrouwen dat het effectief en veilig is voor de toepassing waarvoor het bedoeld is.

Op elke verpakking staat een zogenaamd Wettelijk Gebruiksvoorschrift. Hierin staat vermeld op welke plaatsen een bestrijdingsmiddel mag worden toegepast- bijvoorbeeld alleen op het terras, of juist specifiek op het gazon of tussen beplanting. Houd je strikt aan de genoemde plaats, zo voorkom je eventuele nadelige milieu-effecten.

Toepassing

Als een middel tussen de beplanting wordt gebruikt, dan spoelt het bij een regenbui de grond in. Voordat het middel het grondwater kan bereiken, is het vaak al afgebroken door micro-organismen in de bodem. Wordt een middel op een terras toegepast, dan kan het bij een regenbui eventueel naar een afvoerputje afspoelen en dan komt het direct in het oppervlaktewater terecht. Afhankelijk van het middel kan dit ongewenst zijn. Pas dus geen middelen toe op verhardingen, als dit niet is toegestaan.

Hoe nuttige insecten nuttig blijven

Bij het toepassen van middelen om insecten te bestrijden is er ook een risico voor nuttige insecten- denk hierbij bijvoorbeeld aan lieveheersbeestjes of bijen. Goed gebruik minimaliseert dit risico, in de gebruiksaanwijzingen staat wat je moet doen om het risico voor zoveel mogelijk te beperken. Daarbij is er verschil tussen contactmiddelen en systemische middelen.

Contactmiddelen

Bij contactmiddelen moet het insect rechtstreeks worden geraakt om gedood te worden. Ook nuttige insecten lopen hierbij dus risico, als zij direct worden geraakt. Probeer dit dan ook te voorkomen en beperk het risico voor bijen door het middel alleen ’s morgens vroeg of in de avond te gebruiken wanneer bijen minder actief zijn.

Lees meer  Cacaodoppen als onkruidwerende bodembedekker

Systemische middelen

Met systemische middelen worden insecten niet alleen gedood door rechtstreeks contact, maar ook door indirecte werking doordat het middel door de plant wordt opgenomen. Insecten, zoals luizen, die van de plant eten nemen zo het middel tot zich en gaan hieraan dood.

Tips en adviezen

Hieronder staan tien tips voor een verantwoorde aanpak van onkruid, plantenziekten en ongedierte. Wil je hier meer over weten? Vraag dan om advies bij onder andere het tuincentrum.


Tip 1:  Laat je goed informeren voor de aankoop

tips voor bestrijding, tuinen.nl, bestrijding, ongedierte, onkruid, plantenziektenElk probleem met betrekking tot onkruid, plantenziekten en ongedierte vereist zijn eigen bijzondere aanpak. Soms is het lastig zelf te bepalen wat hiervoor de beste oplossing is.
Informeer daarom bij een specialist, bijvoorbeeld het tuincentrum, naar de mogelijkheden om het probleem aan te pakken.


Tip 2: Lees de gebruiksaanwijzing en volg deze op

tips voor bestrijding, tuinen.nl, bestrijding, ongedierte, onkruid, plantenziektenVoordat een bestrijdingsmiddel op de markt komt, wordt het uitgebreid getest en beoordeeld of het goed werkt en of het geen onaanvaardbare risico’s oplevert voor mens, dier en milieu. Daarbij is de gebruiksaanwijzing van groot belang. Werking en veiligheid kunnen daarom alleen worden gegarandeerd als je de gebruiksaanwijzing aandachtig leest en opvolgt.


Tip 3: Draag lichaamsbedekkende kleding

tips voor bestrijding, tuinen.nl, bestrijding, ongedierte, onkruid, plantenziektenIn de gebruiksaanwijzing staat vermeld of extra beschermende kleding noodzakelijk is. Om onnodige blootstelling te voorkomen is het altijd goed om lichaamsbedekkende kleding te dragen.Trek een lange broek aan, iets met lange mouwen, handschoenen en dichte schoenen of laarzen.


Tip 4: Houd je aan de voorgeschreven dosering

tips voor bestrijding, tuinen.nl, bestrijding, ongedierte, onkruid, plantenziektenVoor elk bestrijdingsmiddel zijn vele proeven uitgevoerd om te bepalen wat de perfecte dosering is. Houd je daarom aan de aanbevolen dosering.Een hogere dosering kan leiden tot schade aan het behandelde groen en een lagere dosering is de kans groot dat het middel niet of nauwelijks effect zal hebben.


Tip 5: Volg de adviezen ter bescherming van mens en milieu strikt op

tips voor bestrijding, tuinen.nl, bestrijding, ongedierte, onkruid, plantenziektenEen verkeerde toepassing van een bestrijdingsmiddel kan risico voor natuur of milieu opleveren. Daarom staan er in de gebruiksaanwijzing risicobeperkende voorschriften, zoals “Niet toepassen binnen 1 meter afstand van water, sloot, vijver, etc.”.Volg deze aanwijzingen strikt op, hiermee worden risico’s voor natuur en milieu tot een minimum beperkt.

Lees meer  Creatieve ideeën voor kleine tuinen

Tip 6: Onderbreek het werk niet

tips voor bestrijding, tuinen.nl, bestrijding, ongedierte, onkruid, plantenziektenEenmaal begonnen met een bestrijdingsactie, is het goed om het werk af te maken. Voor het beste resultaat én voor de minste kans op onnodige blootstelling. Ga dus niet tussendoor wat anders doen.


Tip 7: Reinig de spuit goed

tips voor bestrijding, tuinen.nl, bestrijding, ongedierte, onkruid, plantenziektenIs er voor het bestrijdingsmiddel een rugspuit of handspuit gebruikt? Spoel die dan meerdere keren goed uit. Vergeet daarbij niet om de slang en de spuitlans door te spoelen met schoon water. Het spoelwater kan het beste op een kaal stuk grond worden gespoten. Gooi het spoelwater, of een restant van de spuitvloeistof, in geen geval in het toilet, het gootsteenputje of in ander oppervlaktewater.


Tip 8: Was je handen zorgvuldig

tips voor bestrijding, tuinen.nl, bestrijding, ongedierte, onkruid, plantenziektenNa gebruik van een bestrijdingsmiddel is het goed om je handen met water en zeep te wassen, zodat er geen resten van het bestrijdingsmiddel of de spuitvloeistof op je handen blijven zitten. Het is ook verstandig om de kleding die je tijdens het gebruik heb aangehad te wassen.


Tip 9: Verwijder lege verpakkingen en houd restvloeistoffen apart

tips voor bestrijding, tuinen.nl, bestrijding, ongedierte, onkruid, plantenziektenVerpakkingen of resten van bestrijdingsmiddelen mogen nooit met het normale huisvuil worden weggegooid. Niet in de vuilniszak, de restafvalbak, de papierbak of de plasticbak en natuurlijk ook niet bij het gft-afval. Deze verpakkingen en resten moeten worden ingeleverd bij verzamelpunten voor klein chemisch afval (KCA) in de relevante gemeente. Alleen dan kunnen ze op de meest milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.


Tip 10: Bewaar de middelen op de juiste manier

tips voor bestrijding, tuinen.nl, bestrijding, ongedierte, onkruid, plantenziektenBewaar een bestrijdingsmiddel altijd in de originele verpakking, gesloten en op een koele plek, maar wel vorstvrij. Berg de middelen zo op, dat kinderen en huisdieren er absoluut niet bij kunnen. Bewaar het ook nooit in de buurt van levens- of voedingsmiddelen.


Deze tips zijn samengesteld door Tuinbranche Nederland. Tuinbranche Nederland heeft een sterke focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen en is branchepartner van MVO Nederland.