De afgelopen tijd hoor je het steeds vaker: het gaat slecht met de honingbij in Nederland. De bijenpopulatie krimpt elk jaar en aangezien zij onmisbaar zijn voor het ecosysteem, is dat een kleine ramp. Het wordt tijd dat wij de bijen gaan helpen!

Waarom is de bijensterfte zo hoog
Verschillende factoren zorgen ervoor dat het bijensterfte in Nederland, maar ook in andere landen schrikbarend hoog is. Insecticide en pesticide zijn allereerst zeer schadelijk voor de bij. Ook speelt de vermindering van beplanting in tuinen. Vooral in dichtbebouwde gebieden is hier een groot tekort aan en dat is merkbaar.

Wat kun jij hieraan doen?

Er zijn verschillende manieren om op kleine schaal de bijen te helpen. Bijvoorbeeld door bijvriendelijke planten met verschillende bloeiperiodes in de tuin te plaatsen. Door de verschillende bloeiperiodes hebben de bijen namelijk altijd stuifmeel en nectar.
Een aantal bekende bijenlokkers zijn hemelsleutel, kattenkruid, herfstaster en zilverkaars.

 

wilg, salix, bij

Bijenhotel

Daarnaast is het tekort aan bijenkorven in dichtbebouwde gebieden ook erg hoog. Je kan de bijen hierbij helpen door een bijenhotel in de tuin te plaatsen. Dit kan al heel simpel door gaten van verschillende groottes in een blok hout te boren. 

Is dat niet vervelend?

In tegenstelling tot de wesp, zijn bijen vredelievende insecten die niet snel zullen steken. Ze zullen dit alleen doen wanneer je ze vastpakt of in het nauw drijft. Je zult niet gauw last hebben van de bijen in je tuin. Naast bijen zijn ook vlinders gewenste tuinbezoekers. Lees ook op Tuinen meer over vlinders in de tuin!

 

Lees meer  DIY: kerstmenu voor vogels