Vleesetende planten, ook wel carnivore planten genoemd, zijn planten die behalve voedingsstoffen uit de grond ook voedingsstoffen uit dieren opnemen. Dit doen zij door hun prooien te lokken, te vangen en daarna te verteren. 

5x planten die graag vlees op het menu hebben:

vleesetende_planten_sarracenia

Trompetbekerplant – Sarracenia

Deze trompetvormige plant komt voor in Noord-Amerika en het zuiden van Canada. Met zoete nectargeuren lokt de plant insecten in de val. De val zelf bestaat uit de diepe koker van de plant. De insecten glibberen als het ware naar beneden, waar ze in een bad vallen en verteerd worden als voedingsbron.

 

vleesetende_planten_drosera

Kaapse zonnedauw – Drosera capensis

Deze carnivoor komt oorspronkelijk uit, de naam zegt het al, Zuid-Afrika. De plant heeft rechtopstaande bladeren waaraan zich rode klierharen bevinden. Deze haartjes zijn bedekt met een slijmstof en zijn zo kleverig dat de prooien, voornamelijk vliegen en muggen, al snel vastgekleefd aan de plant zitten. Dan wordt de tweede val ingezet en rolt de zonnedauw zijn blad om zijn prooi heen. Nu worden er verteringssappen ingezet om de voedingsstoffen uit het insect op te nemen.

 

vleesetende_planten_dionaea_muscipula

Venusvliegenvanger – Dionaea muscipula

Deze vleesetende plant heeft waarschijnlijk de meest indrukwekkende manier op het gebied van prooien vangen. De Venusvliegenvanger vangt prooien met zijn bladeren, die ieder met enkele voelhaartjes zijn bedekt. Op het menu staan kleine insecten en spinnen die ze met hun zoete nectargeur lokken. Wanneer een insect op het geopende blad landt en de voelhaartjes aanraakt klapt deze met een snel tempo dicht. Daarna wordt het insect in zo’n tien dagen verteerd.

vleesetende_planten_darlingtonia_california_cobra

Darlingtonia Californica

Deze vleesetende plant wordt dankzij zijn slangachtige kop ook wel Cobra lelie genoemd en komt oorspronkelijk voor in de Amerikaanse staten California en Oregon. Met zijn zoete nectarklieren lokt de plant kleine prooien zoals insecten. Wanneer de ongelukkige bezoekers zich eenmaal in de binnenkant van de plant bevinden kunnen ze onmogelijk weer terug. Omhoog klimmen wordt namelijk onmogelijk gemaakt door de naar beneden gerichte haartjes.
/vleesetende_planten_nepenthes

Lees meer  Schaduwplanten op droge grond

Nepenthes

De absolute nummer 1 in dit lijstje is de Nepenthes. Afhankelijk van de Nepenthessoort kan de beker van deze vleesetende plant maar liefst tot een halve meter groot worden. De deksel houdt het vollopen van regen tegen en beschermd de nectar. Door zijn grootte is de Nepenthes in staat om ook prooien zoals hagedissen, kikkers, muizen en soms zelfs een vogel te vangen. Na een val in de zoete nectar lukt het de ongelukkige dieren niet meer om uit de beker te klimmen.