Een rijke tuin heeft een gezonde bodem, verschillende leefmilieus en een grote soortenrijkdom aan planten. Maar hoe maak je jouw tuin nu zo aantrekkelijk mogelijk voor nuttige insecten en andere diertjes in de tuin? Ofwel hoe zorg je ervoor dat de tuin in biologisch evenwicht is en blijft?

Nuttige dieren in de tuin

In de tuin zijn vaak veel dieren te vinden, zoals bodemdiertjes, kruipende en vliegende insecten en vogels. Nuttige insecten in de tuin zorgen immers voor een goed biologisch evenwicht. Ook kleine zoogdieren als muizen, egels en vleermuizen zijn hier een belangrijk onderdeel van.

Vogels

Is jouw tuin natuurlijk ingericht? Dan neemt de vogelstand gegarandeerd toe. De meeste vogels zullen in uw tuin voornamelijk op zoek gaan naar voedsel. Bessen en zaden zijn bijvoorbeeld er intrek bij merels en lijsters. De groenling is een grote fan van de rozenbottels. Putters doen zich tegoed aan kaardenbollen. Verder zullen mussen, vinken, spreeuwen, sijzen, roodstaarten en minder algemene vogels voorkomen. Veel vogels zijn echte insecteneters, zoals et roodborstje, winterkoninkje en mezen. Vogels hebben absoluut beschutting nodig om te kunnen schuilen en te broeden. Een volle haag is daar een goed voorbeeld van. Ze zitten goed beschut en veilig voor dieren die het op de vogel gemunt hebben.

Zeven ecologische tuinregeltjes:

  • Draag zoveel mogelijk bij tot het herstel of behoud van landschap en milieu
  • Kies planten in functie van bodem en klimaat
  • Zorg voor een geslaagde begroeiing in de tuin: zo verhoog je de duurzaamheid en de ecologische waarde
  • Hou rekening met de ecodynamic van de planten
  • Als je met de natuur samenwerkt zal je tuin arbeidsarmer worden
  • Herontdek de schoonheid van de natuur in je tuin
  • Werk het harmonieuze samenleven van mens, plant en dier in de hand.

 

Milieuvriendelijk onderhoud

Uiteraard heeft elke tuin onderhoud nodig. Ook een milieuvriendelijke tuin verdiend de nodige onderhoud.

Lees meer  Onkruid uit je tuin

Je kunt veel onderhoud wel voorkomen door goed te kijken naar de vegetatie in de nabije omgeving, de vruchtbaarheid van de bodem en de vochtigheidsgraad van de grond. Als je rekening houdt met deze factoren kan onderhoud veranderen in beheer.

Samenwerken met de natuur

In een ecologische tuin wordt veelal gesproken van tuinbeheer in plaats van tuinonderhoud. Planten vragen bijvoorbeeld niet dezelfde aanpak als een huiskamer. Hoe meer ze met rust gelaten kunnen worden, hoe beter en zo houd je meer tijd over om er ook echt van te genieten. Het komt er dus op neer dat je niet tegen de natuur vecht, maar ermee samenwerkt. Denk goed na over de basisstructuur van je tuin en zo ontstaat een arbeidsarme tuin. Het is uiteraard niet zo dat je moet toewerken naar een verwilderde tuin, maar streven naar een duurzaam basisconcept zonder al te veel menselijke tussenkomst.

Het streven is echter niet alleen naar een onderhoudsarme tuin, maar ook naar een duurzame tuin. Zo kunt je eenvoudig genieten, van een prachtige tuin met een uistekend biologisch evenwicht.

Harmonieuze samenleving

In een ecologische tuin ga je nooit zo ver dat alles afgestemd is op het genot of de status van de bewoners. In de tuin is de mens immers niet de maat van alle dingen. Er heerst een bepaald respect voor alles wat de goedheid heeft er te willen leven, groeien en bloeien. Met zo’n instelling is het absoluut mogelijk een totaalbeleving van de tuin te maken. Het is niet toewerken naar een hoogtepunt, maar naar een feest, die het hele jaar duurt.

Hoe beter de tuin is afgestemd op de omgeving, hoe groter de kans dat er allerlei dieren voedsel of een toevlucht komen zoeken. Ze geven zo een extra dimensie aan de tuin.

Lees ook: Duurzaam tuinieren tips