Ontwerpprincipes uitgelegd door ervaren tuinontwerper Petra Doeve.

Beschouw een tuinontwerp als een gerecht waarin vele ingrediënten
samen voor het juiste recept zorgen. De ingrediënten zijn de
ontwerpprincipes. een ontwerpprincipe leert je hoe een ruimte
werkt. Hoe een zichtlijn tot stand komt. Wanneer ritme en herhaling
rust in je tuin brengen en wanneer niet. Het is een kunde om met
behulp van de ontwerpprincipes een tuinontwerp te maken. Kruip zelf
in het hoofd van de vakman en lees de korte artikelen over
ontwerpprincipes. Zodra de ontwerpprincipes op een juiste wijze
worden toegepast in een tuinontwerp, is succes gegarandeerd.

De term compositie

Compositie is een aanduiding voor de rangschikking, de geordende
samenstelling van elementen als lijn, vorm en kleur. Compositie is
in de tuinkunde het ordenen van de vele elementen – in
tegenstelling te een schilder. De tuin heeft vele element die je
zult rangschikken tot je de juist compositie hebt bereikt. Hieraan
zit ook een vooraf bepaalde strategie. Je bedenkt een compositie.
Je geeft een compositie vormt. Een compositie ontstaat niet
toevallig.

Gulden snede

De ideale verhouding van vormen tegenover elkaar dacht men te
vinden in de Gulden snede. De gulden snede is de verdeling van een
lijn in twee delen in een speciale verhouding. Bij de gulden snede
verhoudt het kleinste van de twee delen zich tot het grootste,
zoals het grootste zich verhoudt tot het gehele lijnstuk.
Eenvoudiger genomen is dat een twee-derde verhouding. Compositie is
ook het werken met tegenstellingen. Het zegt ook iets over
verhoudingen tot elkaar.

Compositie is het geheel van ontwerpprincipes

Een compositie kan zodanig zijn dat er duidelijk een bepaalde
richting in zit: Bijvoorbeeld een horizontale, verticale, diagonale
of driehoekscompositie. Let je op de plaats die de elementen in de
tuin innemen ten opzichte van elkaar dan onderscheid je de
symmetrische en asymmetrische compositie, de centrale en de
verspreide compositie.

Lees meer  Tuinieren in potten en bakken

Een lastig uit te leggen term maar onmisbaar als
tuinontwerp

Net als ‘vlakken, lijnen, punten’ is de compositie een lastig uit
te leggen term. Het zien van een compositie is nog weer ander dan
het bedenken. Bedenk ook dat de compositie vanuit elk standpunt
weer ander kan zijn. Kortom je herkent een echte tuinontwerper aan
zijn vakmanschap en als hij/zij de tijd neemt om het uit te leggen
kun je daar veel van leren.

Tekst: Petra Doeve