Hoe kun je de zwarte bes het beste snoeien? Wanneer je de zwarte bes op de juiste manier snoeit zorg je jaar na jaar voor verrukkelijke vruchten.

Snoei na het planten

De zwarte bes draagt de meeste vruchten op het jonge hout: de eenjarige takken. Om een goede ontwikkeling van nieuwe scheuten vanuit de grond te bevorderen wordt de zwarte bes bij het planten met de vertakkingen in de grond gezet. Deze takken (meestal twee of drie) worden na het planten vlak boven de grond op een oog dat naar de buitenkant van de struik gericht is, gesnoeid. Vier à vijf scheuten mogen nu tot ontwikkeling komen.

Na een jaar zijn deze scheuten bevordert tot tak en in dit geval worden deze 5 takken nu gesteltakken genoemd, daar ze voor de komende drie jaar het gestel van de struik vormen. Meteen het eerste jaar zullen deze gesteltakken (dan nog eenjarige takken) vrucht dragen. De twee volgende jaren worden de vruchten gevormd op de eenjarige takken die weer op deze gesteltakken gevormd worden. De jonge, eenjarige takken zijn altijd goed herkenbaar, omdat ze licht van kleur zijn.

Jonge takken sparen

De onderhoudssnoei, bestaat uit het zo diep mogelijk wegsnoeien van de takken die vruchten hebben gedragen en het verwijderen van dode takken. Op de gesteltakken zul je nieuwe twijgen zien, die afgelopen jaar gevormd zijn en nog geen vrucht gedragen hebben. Deze lichtgekleurde takken laat je dus ongemoeid.

Nieuwe jonge grondscheuten worden voor een deel helemaal verwijderd. Een paar laat je daarbij staan, dit zijn de nieuwe gesteltakken voor de toekomst! De nieuwe scheuten krijgen door het dunnen meer licht en zullen steviger opgroeien. Daar bij de zwarte bes een sterke vervangingssnoei wordt toegepast, is een plantafstand van 1,00 – 1,50 m voldoende.

Snoeiperiode

In de regel wordt de zwarte bes tussen november en maart gesnoeid. Bij veel tuiniers gaat de voorkeur uit naar de snoei na de bladval. De struiken zijn dan nog lang (na de oogst) in staat, met behulp van het bladgroen, om voedingssuikers te produceren. Deze voedingssuikers slaan de planten vlak voor de bladval op in de takken, waardoor deze krachtiger en dikker worden en volgend jaar meer vruchten leveren.

Lees meer  Weigelia

Bessen houden van een mulch

Bessen hebben behoefte aan voeding. Ze groeien het best op goed verteerde compost (waarin blad) en oude stalmest. De struiken wortelen oppervlakkig en houden niet van schoffelen rond de voeten. Verwen ze daarom met een mulch van blad of leg oude mest gewoon boven op de grond, rond de struiken. Deze mulchlaag houdt tevens onkruidgroei tegen.

Een mulchlaag van blad houdt onkruidgroei tegen, zorgt voor voedsel en biedt bescherming aan de oppervlakkig wortelende bessenstruik. De nieuw gevormde scheuten van de zwarte bes zijn duidelijk lichter van kleur.
Lees ook: