De vijver in maart

Nu de waterplanten (en algen), weer beginnen uit te lopen, is het zaak de afgestorven plantendelen van het vorige jaar te verwijderen.
 

Materiaal

Ook kan het filter worden aangesloten. Vernieuw de filtermaterialen. Om algengroei in april/mei te voorkomen is het verstandig om nu al het UV-C filter te installeren. Vervang daarbij wel de oude UV lamp.

 

Vijveronderhoud

Gedurende de afgelopen maanden zijn er veel bladeren en takjes in de vijver gewaaid. Dit organische materiaal kan de bodem sterk verzuren en zorgt later in het voorjaar voor een ongewenste algenexplosie. Verwijder al in maart dit bodemvuil. Belangrijk is verder om nu de waterhardheid te controleren. Deze hardheid dient tenminste GH 8° DH te zijn.

 

Vissen verzorgen

Naarmate de watertemperatuur stijgt, worden de vissen meer actief. Er kan nu ook, hoewel nog steeds spaarzaam, worden gevoerd. Na de koude wintermaanden is de conditie sterk achteruit gegaan. Controleer de vissen daarom zorgvuldig op eventuele ziekteverschijnselen. Watachtige plekken, zweren, schommelende bewegingen, duiden op parasitaire aandoeningen. Zorg vooral in deze periode voor voldoende zuurstof. Tijdige maatregelen kunnen vissterfte eind maart en april voorkomen.

 

Reacties:

avatar

JirydeWaal , 20 jan. 2017 00:38:42

Om de afbraakprocessen niet geheel van bacteriën te laten afhangen kan het best ook gezorgd worden dat er voldoende waterslakken aanwezig zijn. Ze zorgen er ook voor dat wieren zoals drijfalg actief begraasd worden. Als de watertemperatuur 8 graden bereikt doen veel zuurstofplanten nog niets maar de algen en wieren profiteren al wel van de warmte. Slakken kunnen voorkomen dat de wieren te veel voorsprong krijgen. Mosselen beperken de hoeveelheid zweefalgen. Daar kan geen uvlamp tegen op want die maat het wel dood maar eet ze niet op. De dode algen zijn gewoon voer voor de achtergebleven algen. Mosselen zijn daarom veel effectiever.