Elk jaar zijn ze er weer, de kasvruchten met allerlei afwijkingen. Indien deze afwijkingen geen oogstverlies tot gevolg hebben, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar wanneer er wel sprake is van oogstverlies, dan is het noodzakelijk dat de reden daarvan gekend is. Een goede raad: geef nooit misvormde vruchten weg. Dat levert altijd negatieve kritiek op.  

Barsten van tomaten

Een veel voorkomende afwijking bij kasvruchten is het barsten van tomaten. Dit barsten levert niet alleen veel verlies aan vruchtvlees op, maar deze vruchten gaan ook snel rotten. Bovendien worden ze door ontelbare fruitvliegjes bezocht die eitjes in de barsten leggen. Uit die eitjes komen minuscule kleine maden. Bekijk eens onder een vergrootglas wat voor een gewriemel in die barsten aan de gang is. Fruitvliegjes brengen ook nog een bacterie over, met als resultaat dat de tomaat na enkele dagen zuur smaakt.

Barsten van kasvruchten

Het kan ook voorkomen dat een schimmel die het vruchtvlees in de barst doet zwart kleuren, de bovenhand krijgt waardoor het rottingsproces sneller verloopt. Het barsten van de kasvruchten heeft verschillende oorzaken. Slechts één daarvan hebben we niet helemaal onder controle. Alhoewel de temperatuur in onze lage landen stijgt, kan het zijn dat er koude nachten voorkomen. Die koude nachten zijn er de oorzaak van dat de vruchten gaan barsten.

Dit gaat als volgt; door de koude koelen de vruchten af. Wanneer de dag nadien de zon opkomt, loopt de temperatuur in de kas snel op. De vruchten worden nat en komen onder waterdruk te staan waardoor ze gaan barsten. Dit is zeker het geval indien de avond voordien werd gegoten. Zowel de plant als de vruchten nemen dit water op maar kunnen omwille van de hoge luchtvochtigheid dit water door verdamping niet kwijt. Daarom raad ik altijd af om in de avond te gieten. Doe dit tijdens de vroege morgen of in de loop van de dag.

Droogte

Droogte heeft dezelfde gevolgen voor kasvruchten, zeker wanneer de plant in volle productie is. Wordt na een droge periode gegoten, dan mag u er zeker van zijn dat de vruchten die aan het rijpingsproces begonnen zijn, gaan barsten. De grond vochtig houden voorkomt dit. Maar er is meer aan de hand. Aangezien de plant bij droogte het water gaat halen waar het zit, namelijk in de vruchten, gaat de celstructuur veranderen. De vrucht wordt meelachtig waardoor de kwaliteit uiteindelijk te wensen overlaat.

Lees meer  Groenten kweken in de tuin

Als laatste oorzaak kan een gebrekkig wortelgestel de oorzaak zijn. Een te koude periode na het planten is meestal de reden. Dit kan voor een deel verholpen worden door na de vierde tros de kop uit de plant te verwijderen.

Groenkragen

Dit zijn kasvruchten die niet helemaal rood kleuren, maar aan de bovenzijde een groenachtige of geelachtige kraag vertonen. Het vruchtvlees is op die plaats hard en ongeschikt voor consumptie. Dit verschijnsel geeft aanleiding tot grote verliezen. De vrucht laten narijpen is totaal zinloos want de vrucht wordt op die plaats nooit rijp.

Groenkragen ontstaan in de eerste plaats door hoge temperaturen bovenaan de vrucht. Dit wil zeggen, dat de zon door het glas ongehinderd op de vrucht kan schijnen. Hierdoor sterven de kleurpigmenten die de vrucht rood kleuren af. Er ontstaat een wijziging in de celstructuur en het vruchtvlees wordt hard. Sommige rassen zijn daar zeer gevoelig voor, andere weer niet. De oplossing is om het glas te schermen zodat de rechtstreekse zoninstraling niet meer mogelijk is. In de handel zijn verschillende soorten middelen om het glas af te schermen te koop.

Groenkragen ontstaan ook wanneer kwistig met een stikstofbron wordt omgesprongen. De tomatenplanten laten een overmaat aan stikstof zien doordat de bladeren zeer donkergroen tot blauwachtig kleuren. Helaas is dit niet meer te corrigeren. Let op! Dergelijke vruchten zijn niet geschikt voor soep of kinderen omwille van het hoge nitraatgehalte. In andere woorden, deze vruchten zijn niet gezond.

Kromme vruchten bij komkommers

Kromme vruchten bij komkommers komen veel voor. Toch is dit met een beetje extra zorg te vermijden omdat een gebrekkige gewasverzorging meestal aan de basis ligt.

Een jong uitgroeiend vruchtje kan gehinderd worden door een blad, een scheut of een hechtrank. De vrucht zal dan in meer of mindere mate krom groeien. Bijtijds snoeien en een open gewas telen voorkomt dit. In de meeste gevallen kan een vruchtje door het wegnemen van de hindernis tot een volwaardige vrucht uitgroeien.

Kromme kasvruchten ontstaan eveneens wanneer er problemen zijn met de vochtopname van de plant. Meestal is de oorzaak te zoeken in een slechte watervoorziening. In andere woorden, de grond is te droog omdat er te weinig gegoten wordt. Droogte doet de vrucht krom trekken omdat de plant het water uit de vrucht haalt om de verdamping enigszins aan te kunnen. De grond vochtig houden voorkomt dit.

Een overbelaste plant met vruchten kan ook de oorzaak van het kromtrekken zijn. De moderne rassen geven in elk oksel een vrucht. Dit kan de plant in een koude kas en met een organische bemesting niet aan. De oplossing is om een vrucht om de tweede oksel te laten uitgroeien. Een kromme vrucht doet niets af aan de smaak maar wel aan de grootte van de vrucht.

Lees meer  Zelf superfoods kweken

Paprika

Zwelscheurtjes of krimpscheuren zijn een veel voorkomend verschijnsel onder koud glas. Krimpscheuren zijn kleine, bruingekleurde barstjes die op de vruchthuid voorkomen. De vruchten zien er niet smakelijk uit en voelen ruw aan. Dit heeft geen invloed op de smaak.

Meestal komen krimpscheuren voor wanneer de luchtvochtigheid in de kas te hoog ligt. Dit komt meestal voor tijdens de nacht met gesloten verluchtingsramen. Door de hoge luchtvochtigheid kan de plant niet meer verdampen. Het water wordt in de vrucht opgeslagen en hierdoor stijgt de druk. De huid gaat oppervlakkig barsten. In het begin is dit niet te zien. In een later stadium is dit wel te zien omdat de barstjes bij het opdrogen gaan bruin kleuren. Ruim luchten is de oplossing.

Een gewas, dat zwaar onder de vruchten zit, kan eveneens de oorzaak van de scheurtjes zijn. Dit komt omdat de vruchten er heel wat langer over doen om tot een volwassen vrucht uit te groeien. Hierdoor maken de vruchten een hele tijd wisselende weersomstandigheden mee die uiteindelijk de oorzaak zijn van de scheurtjes. Enkele al eetbare vruchten wegnemen voorkomt dit.

Op de vrucht kunnen ook kleine tot vijf millimeter grote vlekjes ontstaan die stip worden genaamd. In feite zijn het afgestorven cellen van de vruchtwand die opgedroogd zijn. Bij groene vruchten komt dit verschijnsel nooit voor, wel bij rijpe vruchten.  Stip wordt veroorzaakt door bepaalde weersomstandigheden die een sterke groei in de hand werken. Hierdoor ontstaat een grof en snelgroeiend gewas. In dit geval remmen we de groei af door tijdelijk wat minder te gieten waardoor de vruchtzetting gestimuleerd wordt. Die maatregel remt de vorming van stip sterk af.

Brandvlekken

Brandvlekken ontstaan wanneer de kasvruchten lange tijd aan een hevige zon zijn blootgesteld. Op de vrucht ontstaan dan hoge temperaturen die de wand zal verschroeien. Deze vruchten gaan gemakkelijk tot rotting over. Neem ze weg om meer onheil te voorkomen. De oplossing is om het glas voldoende te schermen.

Redactie Moestuin

Lees ook:
Meer over groenten
Alles over beplanting
De moestuin
Tips voor tuinonderhoud