Vijverkalender mei

Misschien laat de temperatuur het nog afweten, maar het voorjaar is nu echt in volle gang. In de vijver groeit alles door. Let op of het filter nog voldoende water geeft en spoel eventueel de filtermaterialen om.

Zoals alle vogels hebben nu ook de reigers jongen. Dat houdt een bedreiging in voor uw vijvervissen. Met het installeren van Velda’s Pond Protector, wordt de vijver tegen reigers afgeschermd en zijn de vissen veilig. De groeimaand mei is een ideale tijd om nieuwe planten te poten. Ook kunnen de lelies nu nog worden gescheurd en de moerasplanten uitgedund.

Vijveronderhoud

Een helder wateroppervlak is belangrijk voor de opname van zuurstof en voor het uitwisselen van een teveel aan CO2. Verwijder dan ook regelmatig het oppervlaktevuil. Dit kan ook met de een oppervlakte afzuiger zoals de Pond Skimmer. Deze skimmer met waterpomp zorgt voor een schoon en helder wateroppervlak waardoor ook de vissen beter zichtbaar zijn.

Vissen verzorgen

Geef de vissen voldoende te eten, zorg er wel voor dat al het gevoerde gegeten wordt. Beter een aantal keren achter elkaar kleine porties voeren, dan teveel in één keer. In mei kunnen ook nieuwe vissen worden uitgezet. Het is verstandig om nieuwe vissen eerst in een quarantainebak te houden alvorens ze uit te zetten. Driekwart van de vissterfte vindt plaats na het uitzetten van nieuwe vissen.

 

Lees ook:

 

Lees meer  Kleurrijke winterbloeiers