Vlinders zijn graag aanwezig in een tuin met voldoende eet- en schuilmogelijkheden. Bekijk de tips om van de lente tot aan herfst te kunnen genieten van vlinders in de tuin.

Vlinders in de tuin, brandnetel

Brandnetels – voedsel voor veel rupsen

Rupsen van de kleine vos, dagpauwoog, landkaartje en atalanta leven bijvoorbeeld uitsluitend van grote brandnetel. Laat ze dus staan in een onopvallend hoekje.

Iets anders dan nectar

Sommige vlinders zijn in het najaar te vinden op rottende vruchten: ze drinken van het sap. Met name dagpauwoog, gehakkelde aurelia en dagpauwoog doen dit. Laat in het najaar daarom wat fruit liggen, daar doe je de vlinder een plezier mee!

Vlinder klimop

Klimop: dubbelop voor vlinders!

Sommige planten hebben een dubbelfunctie. Klimop biedt nectar in het najaar en in de zomer voedsel voor de rups van het boomblauwtje.

Citroenvlinder

De citroenvlinder is een van de bekendste tuinvlinders, die het de laatste jaren zwaar heeft. Vuilboom ook wel sporkehout genoemd is de voedselplant van de citroenvlinderrups, maar biedt ook nectar voor vlinders.

Beschutte plekjes

Lekker opwarmen uit de wind en in de zon kan bijvoorbeeld in de beschutting van een haag. Om te kunnen vliegen moet een vlinderlijf opwarmen tot ongeveer 25 graden.

Vlinder

Trekvlinders

Net als vogels kan ook de vlinder op trek gaan. Distelvlinders en atalanta’s komen ieder jaar uit Zuid-Europa onze kant op. Tuinen met nectarplanten zijn een goede plek om even bij te tanken.

De winter door

Een schuurtje of een houtstapel biedt een prima overwinteringsplek. Kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia en citroenvlinder overwinteren in Nederland als vlinder. Andere soorten zijn rups, pop of ei.

Constant nectar

Vlinders vliegen grofweg van april tot september. Om meer soorten naar je tuin te krijgen, kies je voor planten met verschillende bloeitijden. Aster en hemelsleutel sedum zijn bijvoorbeeld goede najaarsbloeiers.

Vlinder

De vlinderplanten top 10

Deze planten bloeien in verschillende seizoenen en bieden samen nectar van lente tot herfst. Vele vlinders zullen de verleiding niet kunnen weerstaan.

  •  Vlinderstruik Buddleja
  • IJzerhard Verbena bonariensis
  • Beemdkroon Knautia arvensis
  • Damastbloem Hesperis matronalis
  • Hemelsleutel Sedum spectabile
  • Herfstaster Aster novi-belgii
  • Koninginnenkruid Eupatorium purpureum
  • Lavendel Lavandula
  • Vaste muurbloem Erysimum
  • Enkelbloemige afrikaantjes Tagetes
Lees meer  Er zijn super veel vlindersoorten

Redactie: Kars Veling, De Vlinderstichting

Lees ook:
Meer over dieren in de tuin
Meer over vlinders in de tuin
De tuintrends