Wat zijn veenmollen?

De veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa) is een insect en wordt ook wel eens aardkrekel of molkrekel genoemd. Volwassen veenmollen worden ongeveer 5 centimeter groot en leven grotendeels onder de grond. De insecten zijn vooral actief in gebieden waar veengrond en zandbodems veel voorkomen. In de maanden april en mei zijn de meeste veenmollen actief, maar ook van juni t/m augustus kun je de krekelachtige insecten veel tegenkomen.

Het probleem

Veenmollen blijven net onder het oppervlak van de bodem en schuilen onder stenen en hout. Tijdens het graven van gangen net onder de grond vreten veenmollen aan wortels waardoor ze grote schade kunnen aanrichten aan gewassen. Ook zorgen ze met hun woelende voorpoten voor een kleine ravage bij jong plantgoed. Wegens de voedingsrijke bodem is de moestuin één van de favoriete plekjes voor veenmollen.

Bestrijding veenmol

Veenmollen zijn tegenwoordig beschermde diersoorten en mogen daarom niet bestreden worden met pesticiden of andere middelen. Daarnaast is het bestrijden van de veenmol ook niet altijd nodig: zo eten de insecten vervelende plagen zoals engerlingen en ritnaalden. Je kunt daarom het beste de schade zoveel mogelijk beperken of voorkomen.

  • Plant liever geen wortels wanneer je je in een veenmol-aantrekkelijk gebied bevindt, veenmollen maken immers graag een nest onder de penen. Je kunt de nestplaatsen herkennen door geel wordend loof.
  • Het plaatsen van een beschoeiing rondom je plantbedden of het voorkweken in potten helpt jong plantgoed beschermen.
  • Lok vogels naar de tuin, een veenmol is een smakelijk maaltje op het vogelmenu.
  • Vang veenmollen in potten door deze tot de rand in te graven in de tuin. Zet de gevangen plaaginsecten daarna uit in een geschikter leefgebied.

 

Lees ook:

Lees meer  Video lavendel snoeien in maart en augustus