De zwaluw is een graag geziene vogel in Nederland. Ze kondigen de zomer aan en zijn echte luchtacrobaten. Het aantal zwaluwen in Nederland laat te wensen over, ze kunnen dus onze hulp goed gebruiken. Zeker in de standaard nieuwbouwhuizen is alles zo goed afgesloten dat de zwaluwen bijna geen kans hebben om te nestelen. We moeten dus nieuwe en extra broedplaatsen creëren voor deze bijzondere vogel!

Gelukkig zijn er steeds meer projectontwikkelaars die rekening houden met deze vogels. Er zijn dan ook tal van mogelijkheden om een huis zwaluw vriendelijker te maken. Er zijn tal van mogelijkheden in de vorm van verschillende nestkasten en bijvoorbeeld dakpannen met broedruimte.

Herken de zwaluw

Er zijn verschillende soorten zwaluwen in Nederland, de gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw en de oeverzwaluw. De gierzwaluw is bruin/zwart met een lichte keelvlek. Lange smalle, achterwaarts gerichte vleugels die puntig toelopen. De lengte van de gierzwaluw is 16 à 17 centimeter.

De boerenzwaluw herkent u aan de donkere kleur aan de bovenzijde en een lichte kleur aan de onderkant. Het voorhoofd en de keel van deze zwaluw zijn roodbruin. De boerenzwaluw heeft lange buitenste staartpennen. De lengte isϻ-22 centimeter. De vleugels zijn een stuk korter dan die van de gierzwaluw.

De huiszwaluw is een zwart- witte vogel met een wit voorhoofd. De staart is gevorkt. De huiszwaluw komt voor aan de stadsranden en broed onder dakgoten, in zelfgemaakte nestkommen van modder. De oeverzwaluw is bruin-wit van onderen en donker van de bovenkant. Hij heeft een donkere borstband en een gevorkte staart. Dit is de kleinste soort. Deze vogel broed in oeverranden van zand en leem.

Broeden

Gierzwaluwen zijn holenbroeders. Ze maken gebruik van bestaande gaten in huizen en gebouwen. Gierzwaluwen zijn trouw, zowel aan elkaar als aan hun nest. Ze komen elk jaar op dezelfde plek terug. De jongen blijven zes tot acht weken op het nest. Als de jonge gierzwaluw zich tenslotte buiten het nest waagt, kunnen zij van de ene op de andere seconde vliegen. Nadat de jongen uitgevlogen zijn uit het nest vertrekken de ouders naar het buitenland. Zwaluwen trekken vanaf augustus weg uit Nederland om te overwinteren in bijvoorbeeld Afrika.

Lees meer  6x bijzondere vogelnesten

Oplossingen voor de zwaluw

Bij het verbouwen of bouwen kunt u vrij eenvoudig rekening houden met de zwaluw. Vervang bijvoorbeeld oude pannen niet door teervilt of singles. Boeidelen kunt u beter niet volledig afsluiten met een loodlap. Boven in de spouw muur kan een deel afgesloten worden en kunnen in de gevel invlieg openingen worden gemaakt. Natuurlijk kunt u ook een van de vele nestkasten speciaal voor zwaluwen gebruiken en op de juiste plaats hangen of plaatsen.

U kunt nu alvast de voorzieningen aanbrengen, zodat u misschien volgende zomer zelf een broedend paar zwaluwen in uw omgeving heeft!