Vijverkalender november

Eind november is het blad van de bomen gevallen, en zonder net waait er heel wat van in de vijver. Dit organische materiaal kan het vijvermilieu verzuren en zorgt in het voorjaar voor een algenexplosie, wat de plantengroei belemmert.

Verwijder deze maand de laatste afgestorven bladeren van de waterplanten en snoei de moerasplanten terug. Als het afdeknet nog niet is aangebracht, wordt het nu de hoogste tijd.

Vijveronderhoud

Test het water voor de winter nog een keer op de totale GH hardheid. Zorg ervoor dat deze hardheid tenminste 8 °DH is. Indien je altijd ’s winters de vijverpomp en filter uit de vijver verwijdert, is het er nu de goede tijd voor. Maak het filter schoon en spoel het filtermateriaal, dat je wilt hergebruiken uit en berg het droog op. Neem de gelegenheid te baat om ook de vijverpomp goed schoon te maken en vervang eventueel haperende onderdelen.

Vissen verzorgen

Het gebruik van een goede luchtpomp in de wintermaanden, heeft voor de vissen een aantal voordelen. Kwalijke gassen, waaronder CO2, kan aan de oppervlakte ontwijken, het water wordt van zuurstof voorzien en tijdens een vorstperiode blijft het plaatselijk open. Je mag eventueel nog met wintervoer bijvoeren. Voer kleine hoeveelheden en zie er wel op toe dat er geen voer wegvalt.

 

Lees ook:

 

Lees meer  De vijver in mei