Je vindt ze in diverse Hollandse stampotten terug, overheerlijke eetbare koolsoorten. We vertellen je graag meer over de vier soorten kool die je zelf kan kweken en eten.

Eetbare koolsoorten

* Bloemkool
* Sluitkool
* Spruitkool
* Boerenkool

Bloemkool

Als we de bloemkool dan als eerste nemen dan zijn deze te onderscheiden in vroege rassen, middelvroege en late rassen. Er zijn een paar rassen die zelfs overwinteren. Dit zijn de zogenaamde flora blanca rassen. Bloemkolen houden van voedzame goed doorlatende grond en vanwege de knolvoet is vruchtwisseling een eerste vereiste.

Degene die van vroege bloemkool houdt, moet aan de weeuwenteelt denken. De hiervoor geschikte rassen worden eind september gezaaid, eind oktober verspeend en onder glas vorstvrij gehouden. Half maart worden deze uitgezet om dan begin juni te worden geoogst. Voordat men bloemkool kan oogsten moet deze een week van te voren met eigen blad worden afgedekt om geelverkleuring te voorkomen.

Om schade door de koolvlieg te voorkomen moeten er tijdig preventieve maatregelen worden getroffen.

Dat kan het beste door het aanleggen van koolkragen, of insecticiden te gebruiken. Deze moeten rond de stengel in de grond aanbracht worden. Na het planten moet men ervoor zorgen dat er geen groeistilstand plaatsvindt, want anders ontwikkelen zich hele kleine kooltjes zogenaamde “boorders”.

Sluitkool

Hieronder vallen de rode kool, savoye kool, witte kool en spitskool. Plantafstand in de kolenteelt is 50-70 cm. Voor de vroege teelt zijn spitskolen een goede keuze, terwijl andere koolsoorten begin juni geplant worden om in het najaar en winter te kunnen oogsten. Daar sluitkool veel blad produceert is een zware bemesting nodig, hier is organische bemesting aan te bevelen.

Naast de reeds besproken koolvlieg en knolvoet kunnen rupsen en slakken ook flinke schade aanbrengen. Hiervoor gebruiken we kortwerkende insecticiden.

Spruitkool

Deze moet voor 10 juni geplant worden, dit gebeurt meestal op vrijkomende grond van een voorteelt. Bij een zware bemesting is de kans aanwezig dat men losse spruitjes krijgt, bij een te zwaar gewas kan bladplukken een goede ingreep zijn. Luizen en witte vliegen kunnen plagen zijn die tijdig om een bestrijding vragen.

Lees meer  Moestuinkalender januari

Boerenkool

Boerenkool is een specifieke wintergroente, die makkelijk te kweken is mits men alert is op de witte vlieg en schade door koolduiven.

Kweken van eetbare koolsoorten

Samengevat kan men zeggen dat het kweken van eetbare koolsoorten niet moeilijk is, maar dat men uit moet gaan van goed plantmateriaal, attent zijn op een goede plaagbestrijding en dat aan een goede bemesting moet worden gedacht.

Tekst: Bart Kuijpers

Lees ook:
Meer over groenten
Alles over beplanting
De moestuin
Tips voor tuinonderhoud